กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จดหมายข่าว

การพลิกฟื้นพระราชวังจันทน์ ดินแดนประวัติศาสตร์ชาติไทย สู่แหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้

1

1

 NEWa คลิกอ่านที่นี่  NEWa

      คำบรรยาย…ด้วยภารกิจของชาวสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวินมหาวิทยาลัยนเรศวร ในการบูรณะ พัฒนาพระราชวังจันทน์ ด้วยการระดมผู้เชี่ยวชาญ บรรยาย เสวนา สัมมนา วิจัย ตลอดจนการจัดทำรูปแบบสัณฐานพระที่นั่งพระราชวังจันทน์ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในรูปแบบสองมิติและสามมิติ สู่การจัดทำแอปพลิเคชันจำลองพระราชวังจันทน์ด้วยกล้องมือถือ…และวันนี้ชาวพิษณุโลกและคนไทยพร้อมใจกันขับเคลื่อน พลิกฟื้นพระราชวังจันทน์ สถานที่พระราชสมภพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณูปการอันใหญ่หลวงแก่แผ่นดินไทย