กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วีดิทัศน์เล่าเรื่องแห่งองค์นเรศวร

เพลงดอกเสลา…Power Cheer ๙ กันยายน ๒๕๖๑

04106101

041061

เพลงดอกเสลา ในกิจกรรมร้องเพลงมหาวิทยาลัย ภาคภูมิใจนเรศวร (Power Cheer) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๙ วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร

หุ่นกระบอกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทาง FLASH NEWS ช่อง 3

2112592

หุ่นกระบอกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฝีมือนิสิตชมรมประวัติศาสตร์ ทาง FLASH NEWS ช่อง 3

211259

หุ่นกระบอกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตอนสุบินราชาหงสาพ่าย ฝีมือนิสิตชมรมประวัติศาสตร์ ทาง FLASH NEWS ช่อง 3

หุ่นกระบอกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

หุ่นกระบอกตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยหุ่นกระบอกชมรมประวัติศาสตร์ ม.นเรศวร

1912593

      การแสดงหุ่นกระบอกตำนานสมเด็จพระนเรศวร ตอนสุบินราชาหงสาพ่าย โดยหุ่นกระบอก ชมรมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร…เตรียมพบกับการแสดงเต็มรูปแบบในงานเทศกาลหุ่นโลก วันที่ ๒๐-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กาญจนบุรี

จาก 3D สู่ Application ฉายภาพประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ พิษณุโลก

 ตามรอย..จากรูปลักษณ์สัณฐานพระที่นั่งพระร­าชวังจันทน์ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหารา­ชรูปแบบสองมิติและสามมิติ โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่การพัฒนาแอปพลิเคชั่นจำลองพระราชวังจัน­ทน์ด้วยกล้องมือถือ โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

แอปพลิเคชั่นจำลองพระราชวังจันทน์ด้วยกล้องมือถือ ทางเนชั่นทีวี

     ด้วยความร่วมมือของสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร และนิสิต อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาแอปพลิเคชั่นย้อนประวัติศาสตร์พระราช­วังจันทน์ ปรากฏภาพพระที่นั่งพระราชวังจันทน์ในรัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนซากโบราณสถาน

แอปพลิเคชั่นจำลองพระราชวังจันทน์ด้วยกล้องมือถือ ทางช่อง ๓

     จากรูปลักษณ์สัณฐานพระที่นั่งในพระราชวังจันทน์รัชสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชรูปแบบสองมิติและสามมิติ สู่แอปพลิเคชั่นจำลองพระราชวังจันทน์ด้วยกล้องมือถือ โดยสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร