กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วีดิทัศน์เล่าอารยธรรม

เล่าเกร็ดอารยธรรม…นนทรี ดอกไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลก

25096102

25096101

นนทรีคือดอกไม้ประจำจังหวัด              สองแควจัดปลูกไว้เรียงรายล้น
สีเหลืองสด 5 กลีบงดงามบน                ช่อยาวยลยินยามอร่ามตา
เป็นพันธุ์ไม้โตเร็วและปลูกง่าย             ทนทานได้ทุกสภาพอากาศหนา
ออกดอกช่วงกุมภาถึงพฤษภา              แล้วแต่ฟ้าอากาศแต่ละปี
ดอกนนทรีกลิ่นหอมอ่อนระรื่น              แสนชวนชื่นปลูกประดับรับราศี
ริมทะเล ริมถนน สาธารณะมี                กันลมดีให้ร่มเงาเราฉ่ำเย็น
นนทรีเป็นไม้พืชตระกูลถั่ว                   สรรพคุณทั่วเปลือกฝักยอดที่เห็น
         ทั้งยังบำรุงดินสมบูรณ์เป็น                  สวยงามเด่นดอกไม้เมืองสองแคว

เกร็ดอารยธรรม…ตำนานประเพณีการแข่งเรือยาว

14096001

140960

มรดกวัฒนธรรมแห่งสายน้ำ…การแข่งเรือเป็นกีฬาพื้นบ้านเก่าแก่ จากหลักฐานพบว่ามีการแข่งเรือกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามาจนถึงปัจจุบัน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกร็ดอารยธรรม…ชุดนิสิตนักศึกษานั้นสำคัญไฉน

06066116

06066115

อันเครื่องแบบนิสิตนั้นสำคัญไฉน  ความภูมิใจในสถาบันอันสูงค่า
นับแต่ปี 2442 มา  เสด็จพ่อ ร.5 พระราชทาน
จุฬาลงกรณ์ก่อเกิดเอกลักษณ์  สิทธิและศักดิ์เชิดชูสู่สืบสาน
เกียรติยศกฎนี้มีตำนาน  จากวันวานสร้างชื่อเลื่องลือนาม
มหาวิทยาลัยนเรศวรชวนรักษา  ชุดนิสิตงามตาน่าเกรงขาม
ด้วยพลังพรักพร้อมน้อมนำตาม  วัฒนธรรมล้ำค่าปัญญาชน
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกร็ดอารยธรรม…ดอกไม้พระนามควีนสิริกิติ์

0031

003

ดอกไม้ 3 ชนิดที่ค้นพบโดยชาวต่างชาติ และเพราะความชื่นชมที่พวกเขามีต่อพระราชินีของไทย จึงได้ทำเรื่องขออัญเชิญพระนามาภิไธยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มาตั้งเป็นชื่อ ซึ่งพระองค์ก็ทรงพระราชทานพระราชานุญาต ดอกไม้ทั้ง 3 ชนิด ประกอบด้วย แคทลียาควีนสิริกิติ์ กุหลาบควีนสิริกิติ์ และดอนญ่าควีนสิริกิติ์
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกร็ดอารยธรรม…ผ้าแพรวา ถิ่นอีสาน

27086102

27086101

“…ผ้าแพรวาพลิกฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงสนับสนุน ผ้าแพรวาก็คงไม่มีและไม่โด่งดังเหมือนอย่างทุกวันนี้…”
สร้างสรรค์โดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนะรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกร็ดอารยธรรม…กำเนิดชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยประจำชาติ

17086102

17086101

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทำให้ประเทศไทยมีชุดแต่งกายประจำชาติ
ทรงใช้ในโอกาสต่าง ๆ หลายครั้ง จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายและชื่นชมกันทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ จนเป็นที่มาของชื่อชุดไทยพระราชนิยม

เล่าเกร็ดอารยธรรม…ผ้าขาวม้ากับวีถี ความผูกพัน

44

4

คุณค่าความหมายของผ้าขาวม้า…ที่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อน โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

one day trip in chanthabun…โดยมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี

11066102

11066101

      One Day Trip in chanthabun…โดยมัคคุเทศก์น้อย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จันทบุรี สักการะสิ่งศักดิสิทธิ์ประจำเมือง ณ ศาลหลักเมืองและศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ชมโบราณสถานในค่ายตากสิน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ วัดโบสถ์เมือง วัดเขตร์นาบุญญาราม สถาปัตยกรรมรับประทานอาหารขึ้นชื่อชุมชนริมน้ำจันทบูร ซื้อของหวานและของฝากจากร้านค้าในชุมชนริมน้ำจันทบูร ชมโบสถ์คริสต์ อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมเก่าริมน้ำจันทบูร
     …โครงการ “การศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเป็นเจ้าบ้านที่ดีโดยใช้ท้องถิ่นเป็นฐาน” โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

เพลงผ้าขาวม้า โดยกลุ่มลูกเสือชาวบ้านอำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก

07066111

07066109

เพลงผ้าขาวม้า โดยกลุ่มลูกเสือชาวบ้านอำเภอวัดโบสถ์ พิษณุโลก ในพิธีเปิดนิทรรศการผ้าขาวม้า วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร…จัดโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกร็ดอารยธรรม…วันวิสาขบูชา

28056102

28056101

ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา สืบสานวันวิสาขบูชา…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร