กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วีดิทัศน์เล่าเรื่องวันสำคัญ

เล่าเรื่องวันสำคัญ…วันออกพรรษา

24106104

24106103

ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

อาศิรวาทสมเด็จพระปิยมหาราช

22106104

22106103

23 ตุลามหาราช
คล้ายวันคลาดสวรรคตจดจารไว้
มหากษัตริย์ที่รักยิ่งมิ่งปวงไทย
กรุณาธิคุณไซร้มากล้นพ้นทวี
…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร…

 

เกร็ดอารยธรรม…๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

26076111

26076110

ร่วมอนุรักษ์คุณค่าภาษาไทย…๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
ผลิตโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

๖๖ พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

26076109

26076108

ขอนบน้อมศิระกรานฝ่าพระบาท
มิ่งขวัญเหล่าทวยราษฎร์สรรเสริญ
น้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงดำเนินจักรินปิ่นประชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกร็ดอารยธรรม…๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

26076107

26076106

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑…๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เกร็ดอารยธรรม…วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

26076103

26076101

ร่วมทำนุบำรุงพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย…กองส่งเสริมศิลปวัมนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เหลียวหลังแลหน้า กว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวร

20076102

20076101

…“เรามีอดีตที่น่าภาคภูมิใจ เรายิ่งใหญ่ไม่ด้อยไปกว่ามหาวิทยาลัยใดในประเทศนี้…ช่วยกันสร้างมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็งยิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก
ไม่ใช่กินบุญเก่า ไม่ใช่อาศัยชื่อเสียงเดิม ๆ แต่เราต้องสร้างขึ้นใหม่ ให้ก้าวหน้าขึ้นไป”

…”อย่าถามว่ามหาวิทยาลัยให้อะไรกับคุณ คุณต้องถามตัวเองว่า คุถจะทำอะไรให้กับมหาวิทยาลัยนี้ได้บ้าง ถ้าคุณทำได้ ความดีที่คุณทำไว้นั้น ไม่ต้องรอชาติหน้า”
ผูกพันภักดิ์ภาคภูมิ…๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร…๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ผลิตโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตลาดนัด “สืบสานสงกรานต์ชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”

20046103

20046102

ตลาดนัด “สืบสานสงกรานต์ชาติพันธุ์ในเขตภาคเหนือตอนล่าง”…วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ชีวิต มหาวิทยาลัยนเรศวร…จัดโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รำลึกพระคุณครู

161616

161615

อาชีพครูเปรียบเป็นเช่นเรือจ้าง
เฝ้าแผ้วถางนำทางสร้างความรู้
ผ่านห้วงน้ำอวิชชาพาอุ้มชู
หล่อหลอมสู่คนดีมีวิชา
น้อมวิญญา บูชาพระคุณครู…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ความเป็นมาของวันครู

161614

161613

สานความรู้ ความคิด ให้ศิษย์มั่น
เพาะบ่มฝัน ปั้นจริยา ค่าชีวิต
รู้จักใช้ รู้จักทำ นำถูกผิด
ตราตรึงจิต นิจนิรันดร์ อันคุณครู
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร