กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประชาสัมพันธ์

เสน่ห์อารยธรรม…วันอนุรักษ์มรดกไทย, นิทรรศการนุ่งห่มผ้าไทย, งานวิจัยสามล้อเพื่อการท่องเที่ยว

11046101

110461

      เพราะศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่ามากกว่าความงาม…รายการเสน่ห์อารยธรรม วันที่ 29 มีนาคม 2561…สามล้อถีบพิษณุโลกคงอยู่ได้เพราะสามล้อทัวร์เพื่อการท่องเที่ยวจริงหรือ?, วิจิตรตระการตากับผ้าทอในนิทรรศการนุ่งห่มผ้าทอไทย , ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย…โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เสน่ห์อารยธรรม…งานวิจัยสามล้อพิษณุโลก, นิทรรศการ ๙ จินตศิลป์แผ่นดินพ่อ, วันตรุษไทย

03046101

030461

      เพราะศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่ามากกว่าความงาม…รายการเสน่ห์อารยธรรม วันที่ 15 มีนาคม 2561…จุดเริ่มต้นของสามล้อถีบพิษณุโลก,นิทรรศการ 9 จินตศิลป์แผ่นดินพ่อ ผลงานศิลปะสะท้อนความรัก ความอาลัย ความศรัทธา รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชดาลที่ 9 ของกลุ่มบ้านศิลปะศิลาแลง จ.สุโขทัย, รู้จักวันตรุษไทย…โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

รายการวิทยุเสน่ห์อารยธรรม…ศิลปะพื้นบ้านเพลงเกี่ยวข้าว

14036101

140361

      เพราะศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่ามากกว่าความงาม…รายการเสน่ห์อารยธรรม โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz และ www.nuradio.nu.ac.th ชมย้อนหลังได้ทาง www.nuac.nu.ac.th

รายการเสน่ห์อารยธรรม ทางมน.FM 107.25 MHz

0903611

090361

เพราะศิลปวัฒนธรรมมีคุณค่ามากกว่าความงาม…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญฟังรายการ “เสนห์อารยธรรม” ทุกวันพฤหัสบดี 13.00 – 14.00 น. ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยนเรศวร FM 107.25 MHz และ www.nuradio.nu.ac.th ชมย้อนหลังได้ทาง www.nuac.nu.ac.th