กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วีดิทัศน์เล่าเรื่ององค์ภูมิพล

ร่วมน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์”

27116106

ชม “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” รูปภาพแห่งความทรงจำ
ความประทับใจในพระราชกรณียกิจและพระราชอิริยาบถต่าง ๆ
จากผู้ส่งภาพเข้าร่วมจัดแสดง รำลึก “พระมหากรุณาธิคุณ” ผ่าน ๙ กวีวีดิทัศน์

จารึก “๑ คน ๑ ปณิธานสานคำพ่อ” ร้อยเรียงคำปณิธานตามคำสอนพ่อ ประดับบนต้นไม้ของพ่อ
…ณ ชั้น ๔ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เล่าเกร็ดอารยธรรม…วันสิ่งแวดล้อมไทย

03126101

031261

วันสิ่งแวดล้อมไทย ๔ ธันวาคมของทุกปี…ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเล็งเห็นการณ์ไกลและกล่าวเตือนสติให้พวกเราตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมาก่อนล่วงหน้า…เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เล่าเกร็ดอารยธรรม…ม.นเรเศวรทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่องค์ภูมิพล

191062

 

191061

 

สิบสี่สิงหาคมปีสี่สอง                               วันพรักพ้องหกรอบพระชันษา
ม.นเรศวรทูลเกล้าถวายปริญญา              ด้วยมุทิตาทั้งจงรักและภักดี
เทิดพระเกียรติดุษฎีวิทยาศาสตร์             การจัดการทรัพยากรธรรมชาตินี้
สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่ชีวี                          ป่าไม้มีชุ่มชื่นและยืนยง
อีกน้ำท่วมน้ำแล้งทรงแก้ไข                     น้ำเสียให้บำบัดตามประสงค์
พัฒนาที่ดินให้คืนคง                                 จัดสรรลงชาวไทยได้ทำกิน
ความพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่              อันหลากหลายชีวภาพอุดมสิน
รู้จักสร้างรู้จักทำทรัพย์ในดิน                    ใช้ชีวินเรียบง่ายรายได้มี
นเรศวรร่วมใจให้รำลึก                              ด้วยสำนึกผืนแผ่นดินสมบูรณ์นี้
พระมหากรุณาอันมากมี                            น้อมชีวีจดจารในไทยนิรันดร์

       …กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร…

 

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์ภูมิพล

08106101

081061

พิพิธภัณฑ์ผ้าเส้นทางการเรียนรู้
ศูนย์กลางสู่ภูมิปัญญาผ้าทอนี้
มหาวิทยาลัยนเรศวรจำจงดี
ด้วยบารมีแห่งองค์ภูมิพล
กำเนิดโดยร้านจิตรลดาเมื่อแรกเริ่ม
ช่วยส่งเสริมศิลปาชีพทุกแห่งหน
ด้วยดำริในหลวงห่วงปวงชน
ช่วยคนจนยากไร้ให้มีกิน
…ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

เล่าเกร็ดอารยธรรม…๙ ตุลาคม ๒๕๓๒ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานนาม มหาวิทยาลัยนเรศวร

04106103

04106102

นามมหาวิทยาลัยนเรศวร                งามเลิศล้วนชวนรำลึกถึงความหลัง
จากวศ.มศว.สานพลัง                     เกียรติคุณยังล้ำเลิศบรรเจิดนาม
วันที่ ๙ ตุลา ปี ๓๒                          วันพรักพ้องคล้องใจให้เกรงขาม
องค์ภูมิพลพระราชทานนาม           แสนงดงามนามกษัตริย์ผู้เกรียงไกร
ประสูติกาลจำเริญวัย ณ เมืองนี้      สองแควที่พระราชวังจันทน์จดจำไว้
เป็นมหาอุปราชกอบกู้ไท               คุณูปการยิ่งใหญ่ให้ธานี
๒๙ กรกฎา ปี ๓๓                           กำเนิดนามก่อตั้งสถาบันนี้
วันครองราชย์ครบรอบ ๔๐๐ ปี       เป็นศักดิ์ศรีเกริกก้องพสุธา
ลำดับเจ็ดมหาวิทยาลัยนเรศวร      แสนชื่นชวนภูมิใจเป็นหนักหนา
รำลึกในพระมหากรุณา                   น้อมวิญญาเทิดไว้เหนือชีวี
            กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดอกไม้จันทน์พระราชทาน 7 แบบ

2710601

271060

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

1210601

121060

      เทิดทูนไท้เหนือหัวใจใส่เกล้า มิอาจเล่าร้อยเรียงเคียงคำได้ ตวามรู้สึกอัดอั้นเกินบรรยาย เพียรตั้งใจจดจำคำสอนพ่อ ทำหน้าที่เต็มใจสุดสามารถ เส้นทางอาจพลาดพลั้งอย่าได้ท้อ ทำความดีสามัคคีมีเพียงพอ เพื่ิอให้พ่อสุขใจในวิมาน…ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

เล่าเรื่ององค์ภูมิพล…ดาวเรือง ดอกไม้ประจำพระองค์

0109604

0109603

สิ่งสำคัญสัญลักษณ์เตือนใจให้
ปวงชาวไทยรำลึกคำสอนพ่อ
ดาวเรืองคือตัวแทนความเพียงพอ
สืบสานต่อหลอมรวมทุกดวงใจ
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

อำนวย…พรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์

อำนวย…พรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์

3112593

พรปีใหม่พระราชนิพนธ์ที่ ๑๓
ทรงมอบความสุขสันต์วันสดใส
๑ มกรา ๒๔๙๕ ไซร้
ปวงชาวไทยได้พรองค์ภูมิพล
น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบชั่วกาลนาน…สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร

ย้อนรำลึกองค์ภูมิพลพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร

71259

ย้อนรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร
ธ สถิตในไทยนิรันดร์…สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร