นำร่อง ๗ โรงเรียนภาคเหนือตอนล่างเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชาติพันธุ์

061117

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จับมือ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) นำร่อง ๗ โรงเรียนภาคเหนือตอนล่าง…สร้างมิติใหม่และโมเดลต้นแบบการเขียนประวัติศาสตร์ท้องถิ่น