กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดตัว “นวัตกรรมผ้าทอนาโนเทคโนโลยี”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดตัว “นวัตกรรมผ้าทอนาโนเทคโนโลยี”
ป้องกันน้ำ มด แมลง พร้อมกลิ่นและลวดลายประจำจังหวัด ผลิตได้ในระดับครัวเรือน
ในงานตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพิษณุโลก

071260

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมจัดงาน “ตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพิษณุโลก” บริเวณริมน้ำน่าน หน้าโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๘ ธันวาคม เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. โดยมีพิธีเปิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีดร.สุชาติ เมืองแก้ว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน งานนี้จัดโดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด และภาคีเครือข่าย สร้างสีสันบรรยากาศแฟนตาซี พิษณุโลกแลนด์ ดินแดนแห่งวัฒนธรรม โดยมีไฮไลท์ การเปิดตัว “นวัตกรรมผ้าทอนาโนเทคโนโลยี” ผลงานวิจัยของกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

0712601
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวว่า “ผ้าทอนาโนเทคโนโลยีนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการเพิ่มช่องทางการตลาด OTOP จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ผ้าทอ ๑๑ ลวดลายเอกลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก จากฝีมือกลุ่มทอผ้าจากทุกอำเภอในจังหวัด พัฒนาเป็นโครงการการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๑ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ประเภทโครงการ Start-Up วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผ้า และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค”

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล กล่าวต่อว่า “จากแนวคิดดังกล่าว จึงได้ศึกษา วิจัย นำผ้าทอทั้ง ๑๑ ลวดลาย มาผลิตเป็นผ้านาโน มีคุณสมบัติป้องกันน้ำ มด แมลง กลิ่นอับชั้น ทั้งยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้ประจำจังหวัด และดอกไม้ประจำท้องถิ่น เช่น ดอกนนทรี ดอกจำปา ดอกแก้ว ซึ่งทนต่อการซักล้างหลายสิบครั้ง โดนทางกองฯ ได้ลงพื้นที่อบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าในจังหวัดพิษณุโลกสามารถผลิตผ้านาโนได้ในระดับครัวเรือน ใช้งบประมาณลงทุนเพียงหลักร้อย ทั้งยังมีการแปรรูปเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ได้สารพัดชนิด”

     ทั้งนี้ในงานตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพิษณุโลก ทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้จัดนิทรรศการผ้าทอนาโนเทคโนโลยี ในรูปแบบห้องรับแขก ห้องนอน และห้องครัว ประกอบด้วย เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ โซฟา ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง โคมไฟ ฉากกั้นห้อง ถุงมือจับของร้อน ที่รองจาน ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ ขณะนี้ทางกองฯ ร่วมกับกลุ่มทอผ้าเร่งผลิตสินค้าออกสู่ตลาด พร้อมเตรียมจำหน่ายในรูปแบบออนไลน์ต่อไป

     นอกจากนิทรรศการผ้าทอนาโนเทคโนโลยีแล้ว ภายในงานตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพิษณุโลก ยังมีการจำหน่ายอาหารไทย อาหารร่วมสมัย ของใช้ ของที่ระลึกกว่า ๕๐ ร้าน, การแสดงทางวัฒนธรรมในรูปแบบผสมผสาน, เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปท่ามกลางบรรยากาศสีสันอัตลักษณ์เมืองพิษณุโลก โดยกำหนดให้มีการจัดงานทุกวันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป บริเวณริมน้ำน่าน หน้าโรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมของดี ของเด่น ในจังหวัดพิษณุโลกให้เป็นที่รู้จัก รวมถึงการเพิ่มช่องทางให้กับผู้ประกอบการร้านค้า กลุ่มแม่ค้า หรือผู้ที่สนใจได้ร่วมออกร้านจัดแสดง สาธิตและจำหน่ายสินค้า เกิดการกระจายรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด ตลอดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพิษณุโลก