กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายการกระปุกปัญญา NBT…ชมผ้าสวย นุ่งห่มได้ด้วยตัวเอง

พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร
ในรายการกระปุกปัญญา NBT…ชมผ้าสวย นุ่งห่มได้ด้วยตัวเอง

20046105

       เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้การต้อนรับทีมงานรายการกระปุกปัญญา จากสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ถ่ายทำรายการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร รูปแบบการนำชมผ้าทอในห้องนิทรรศการต่าง ๆ โดยทำความรู้จัก สัมผัสความงดงามของศิลปะ ภูมิปัญญาผ้าทอที่มีมานับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมสาธิตการนุ่งห่มผ้าทอไทยหลากหลายรูปแบบ ร่วมสมัย สามารถนุ่งห่มเองได้ง่าย ๆ และนำไปใช้ได้จริง เพื่อสร้างความรู้ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมรายการ

      ติดตามชมร้อยเรื่องราวผ้าทอไทย ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายการกระปุกปัญญา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เร็ว ๆ นี้