กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประชุม “คณะทำงานเพื่อการสืบค้นประเพณีผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตำนานวิถีชุมชน

ประชุม “คณะทำงานเพื่อการสืบค้นประเพณีผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก” เชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และตำนานวิถีชุมชน

20046107

      เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมวิสุทธิกษัตริย์ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมคณะทำงานด้านวิชาการ ตามนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อจัดตั้ง “คณะทำงานเพื่อการสืบค้นประเพณีผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลก” ที่จะกำหนดเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี “พิษณุโลกเที่ยวทั้งปีมีดีทุกเดือน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วยผู้แทนจากภาคส่วนต่าง ๆ

      ในการประชุมเป็นการปรึกษา หารือเกี่ยวกับรูปแบบแหละกระบวนการในการจัดประเพณีผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราชของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ตำนานเรื่องราววิถีชีวิตของชาวพิษณุโลก เช่น ลักษณะและจำนวนเรือ, การจัดและประดับเรือในขบวนที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก, การวางรูปริ้วขบวนเรือที่สวยงามเหมาะสม, วันเวลาในการจัดงาน, กิจกรรมทางน้ำและพิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม ร่วมสมัย แต่ยังคงรักษารากเหง้าทางวัฒนธรรม, การออกแบบผ้าทอและชุดไทยสมัยอยุธยาสำหรับผู้เข้าร่วมขบวนแห่และผู้ร่วมงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ วัฒนธรรมพิษณุโลก

      ประเพณีผ้าป่าหัวเรือและแห่ผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช นับเป็นประเพณีสำคัญดั้งเดิมของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีจุดเริ่มต้น ณ บ้านท่าโรงตะวันตก ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ เพื่อสืบสานประเพณีแห่งสายน้ำน่าน ปลุกจิตสำนึกรักบ้านเกิด หวงแหนและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน