กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประเพณีลอยเรือสำเภา

24046101

     ประเพณีลอยเรือสำเภา ณ หมู่ ๑ บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยคนไทยเชื้อสายจีนไหหลำที่สืบทอดกันมากว่า ๑๐๐ ปี เพื่อรำลึกถึงบรรพบุรุษ บูชาเจ้าแม่ทับทิม สร้างสิริมงคลและสะเดาเคราะห์…ศูนย์รวมแห่งความเชื่อ ความศรัทธา สิริมงคล การร่วมแรงร่วมใจ ความอบอุ่น ความสนุกสนาน และสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นของคนในหมู่บ้าน ทั้งคนไทยเชื้อสายจีนไหหลำและคนไทยแท้ ซึ่งกำลังจะหวนกลับมาอีกครั้ง ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร