ประเพณีลอยเรือสำเภา…วิหคพลัดถิ่น

24046102

ประเพณีลอยเรือสำเภา ณ หมู่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร