กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ประเพณีลอยเรือสำเภา…วิหคพลัดถิ่น

24046102

ประเพณีลอยเรือสำเภา ณ หมู่ 1 บ้านวังส้มซ่า ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร