กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เรื่องราว คุณค่า หลากหลาย บนเส้นสาย ลายศิลป์ ในนิทรรศการศิลปกรรมผลงานสะสม NU: Art Collections

เรื่องราว คุณค่า หลากหลาย บนเส้นสาย ลายศิลป์
ในนิทรรศการศิลปกรรมผลงานสะสม NU: Art Collections

16056104

16056102

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญชมผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ในนิทรรศการศิลปกรรมผลงานสะสม NU: Art Collections ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประกอบด้วยผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ฝีมือของศิลปินจากทั่วประเทศ ตัวอย่างผลงาน

16056101

      จิตรกรรมนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารมนุษย์ในอนาคต ผลงานของอาจารย์สมชาย วัชระสมบัติ “ศิลปะกับธรรมชาติเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเรียนรู้ศิลปะด้วยตนเอง ทุกคนมีธรรมชาติเป็นครู ความงามของธรรมชาติ ปรัชญาเหล่านั้นนำมาปรับประยุกต์แนวคิดผสานกับตัวเรา สะท้อนออกมาผ่านผลงานศิลปะ ถ่ายทอดเรื่องราวแมลง อาหารมนุษย์ในอนาคต พวกจิ้งหรีด ด้วงมะม่วง แย้ แมงทับ มีโปรตีนสูงมาก และยังปรับตัวอยู่ได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่แปรปรวน โดยเสนอมิติความงามทางความคิด แมลงหรือสัตว์เลื้อยคลานก็งามได้ ตามปรัชญา Beauty is Everywhere”

160561
      ผลงาน life after Dead โดยอาจารย์ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ มาจากผลงานชุด “อายตนะ” ความงดงามบนร่องรอยแห่งวิกฤติชีวิตกับความตาย เพราะเคยรอดชีวิตจากอุบัติเหตุ ความเจ็บปวด ผิดหวัง สูญเสีย อาจทำให้บางคนจมอยู่กับความทุกข์ ปล่อยให้ความทุกข์กัดกร่อนชีวิตและจิตใจ แต่สำหรับผู้ชายที่ชื่อ ไชยพันธุ์ ธนากรวัจน์ กลับนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นพลังสร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นผลงานศิลปะสะท้อนอารมณ์ ความรู้สึกในช่วงวิกฤติของชีวิต ต่อเติมกำลังใจให้ตัวเอง และยังเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกด้วย โดยเป็นผลงานที่กลั่นกรองจากวิกฤติที่เกิดขึ้นเป็นแรงบันดาลใจ จากชีวิตกับความตาย ในรูปแบบของจุด เส้น สี ที่ทับซ้อนกันหล่อหลอมเป็นสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ดวงตาแทนความอิจฉาริษยาที่มีให้เห็นทั่วไปในสังคม ไม้ค้ำแทนความเกื้อกูลที่เราได้รับจากญาติพี่น้อง มิตรสหาย เส้นหัวใจแทนหล่อเลือดเลี้ยงชีวิต ดอกบัวแทนความศรัทธา เป็นต้น

      ผลงานจิตรกรรมสื่อผสม Dreamscape โดยอาจารย์วัฒนโชติ ตุงคะเตชะ ที่นำเสนอจินตภาพจากความฝันที่เกิดจากทิวทัศน์ตามธรรมชาติ ด้วยการผสมผสานแนวคิดและจินตนาการ ใช้พื้นผิวและน้ำหนักของสี แสดงอารมณ์ของความลึกลับชวนให้คิด ในรูปแบบนามธรรม

      นิทรรศการศิลปกรรมผลงานสะสม NU: Art Collections ไม่ได้มีเพียงผลงานศิลปินในระดับชาติ หรือนานาชาติเท่านั้น ยังมีผลงานฝีมือของศิลปินรุ่นใหม่ที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณค่า ที่สำคัญยังได้รับรางวัลในระดับประเทศอีกด้วย นั่นคือ

     ผลงานประติมากรรมปั้นหล่อ ปูนปลาสเตอร์รูปหมูสีชมพู ที่มื่อว่า “ความงามของชีวิตสัตว์เลี้ยง” รางวัลเกียรตินิยมเหรียญเงิน ศิลป์ พีระศรี ในนิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๔” เมื่อช่วงปลายปี ๒๕๖๐ เป็นผลงานของนางสาวจุฬารัตน์ แพงคำ นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็น ๑ ใน ๑๐ ของผลงานที่ได้รับรางวัล จากผู้ส่งเข้าประกวดทั่วประเทศ ๓๑๒ คน จำนวน ๔๕๓ ชิ้น

      นางสาวจุฬารัตน์ แพงคำ เล่าถึงแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน ความงามของสัตว์เลี้ยง ว่า “เกิดจากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมร่วมกับครอบครัว (ฟาร์มเลี้ยงสุกร) จึงได้สัมผัสสัตว์เลี้ยงอย่างใกล้ชิดและเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์ในระบบอุตสาหกรรม การเห็นความเป็นอยู่ของชีวิตสุกรที่อยู่ในการควบคุมของมนุษย์นั้นก็ยังคงเห็นความเดียงสา เห็นความรัก ซึ่งเป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่มีความหลากหลายทางด้านการแสดงอารมณ์ ความรู้สึกจากพฤติกรรม จึงสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของชีวิต สะท้อนให้เห็นว่าชีวิตทุกชีวิตมันมีความงามของมัน สัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใด มันก็มีความงามของชีวิตมันเสมอ ที่บางครั้งมนุษย์อย่างเราก็มองข้ามไป”

     นอกจากนี้ยังมีผลงานประติมากรรมเชื่อมเหล็กและติดแผ่นสแตนเลส “ความเข้มแข็งจากหยดน้ำตา” ของนภสร ศิลปวรณ์วิวัฒน์ จากแนวคิดที่ว่า เนื่องจากน้ำตานั้นมีความเป็นผลึก ผลงานจึงออกมาเป็นการก่อตัวของน้ำตา กลายเป็นรูปร่างของคน ที่เรายิ่งมีน้ำตามากเท่าไหร่ แสดงว่าเราผ่านประสบการณ์มามาก และทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้น

      ผลงานประติมากรรมปั้นหล่อเรซิน “รูปลักษณ์ของหญิงอ้วน” โดยวิมลสิริ แสงอุ่น ได้แรงบันดาลใจจากรูปลักษณ์ของผู้หญิงที่มีความอวบอ้วนสมบูรณ์ มีปริมาตรและเป็รูปทรง มีความหนักแน่น ประกอบกับเป็นความงามของผู้หญิงหรือหญิงชาวบ้าน โดยอาศัยรูปร่าง รูปทรงที่กำลังแสดงอากัปกิริยาท่าทาง ที่ผู้สร้างสรรค์เคยประสบพบเห็นในชีวิตประจำวัน

     นิทรรศการศิลปกรรมผลงานสะสม NU: Art Collections ยังมีผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม อีกมากมายหลายชิ้น รอให้ทุกท่านมาชื่นชม ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันและเวลาราชการ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้