กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เข้าใจโรคซึมเศร้า…ดีเจพี่อ้อยพี่ฉอด

17056101

“โรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคสำออย คนไทยมักคิดว่าโรคซึมเศร้าคือโรคสำออยซึ่งผิดมาก เพราะจริง ๆ เขาต้องการความช่วยเหลือ”…”บางครั้งคำว่าไม่เป็นไร แปลว่าเรื่องใหญ่กำลังจะตามมา”…การเสวนา “รัก เศร้า เหงา เข้าใจ” กับดีเจพี่อ้อยพี่ฉอด ในงานศิลปะสร้างพลังบวก โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร GMM 25 และ GREENWAVE 106.5 MHz