กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๒๔ กรกฎาคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี”

๒๔ กรกฎาคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี”

18076106

      กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร กำหนดจัดงานนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ขึ้น ในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม – ๓๑ สิงหาคม ศกนี้ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล ๘๖ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ อีกทั้งเพื่อเฉลิมฉลองวาระที่พิพิธภัณฑ์ผ้าก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๐ และเพื่ออนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาผ้าทอไทย

     ภายในงานเป็นการจัดแสดงผ้าไทยพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนผ้าทอในรูปแบบ ชนิด เทคนิคต่าง ๆ เช่น ขิด จก ยก มัดหมี่ รวมถึงผ้าทอของหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น ไทลื้อ ไทยวน ไทพวน ไทใหญ่ ไทเขิน เป็นต้น ทั้งในรูปแบบผืนผ้าและผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย จำนวนกว่า ๑๐๐ ชิ้น ซึ่งเป็นผ้าทอที่ได้เกิดจากการฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

    ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ในวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมการแสดงแบบผ้าไทยโดยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร การจำหน่ายผ้าทอเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลกโดยกลุ่มผ้าทอหัวรอ มีนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗