เกร็ดอารยธรรม…๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

26076106

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑…๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร