กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เกร็ดอารยธรรม…๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

26076106

๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑…๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลิตโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร