๖๖ พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

26076108

ขอนบน้อมศิระกรานฝ่าพระบาท
มิ่งขวัญเหล่าทวยราษฎร์สรรเสริญ
น้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงดำเนินจักรินปิ่นประชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร