กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๖๖ พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

26076108

ขอนบน้อมศิระกรานฝ่าพระบาท
มิ่งขวัญเหล่าทวยราษฎร์สรรเสริญ
น้อมกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ทรงดำเนินจักรินปิ่นประชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร