กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ตระการตาผ้าทอพื้นเมืองจากพระบรมฉายาลักษณ์ และผ้าพื้นถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคในนิทรรศการ “ภูษาราชินี”

ตระการตาผ้าทอพื้นเมืองจากพระบรมฉายาลักษณ์ และผ้าพื้นถิ่นจากทั่วทุกภูมิภาคในนิทรรศการ “ภูษาราชินี”
26076113

     เมื่อวันอังคารที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ตระการตากับการแสดงแบบผ้าไทยโดยนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร การจำหน่ายผ้าทอเอกลักษณ์เมืองพิษณุโลก ภายในนิทรรศการจัดแสดงพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยหลากหลายประเภท พร้อมชมผ้าทอประเภทเดียวกับฉลองพระองค์ นอกจากนี้ยังได้ชื่นชมผ้าทอในคลังสะสมของพิพิธภัณฑ์ผ้า จำนวนกว่า ๒๐๐ ชิ้น จากฝีมือของกลุ่มทอผ้าแต่ละชาติพันธุ์ทั่วประเทศ โดยเป็นผ้าพื้นถิ่นทั้งผ้าลวดลายดั้งเดิมและลวดลายที่ประยุกต์พัฒนาขึ้นมาใหม่ ในรูปแบบ เทคนิคต่าง ๆ เช่น ขิด จก ยก มัดหมี่   

26076111

    นิทรรศการ “ภูษา ราชินี” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ ๑๒ สิงหาคมนี้ ด้วยพระองค์ทรงมีอุปถัมภก พลิกฟื้นและส่งเสริมผ้าทอจากภูมิปัญญาไทย ซึ่งนับเป็นงานหัตถกรรมประเภทแรกที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริให้เป็นอาชีพเสริมของประชาชน สร้างรายได้ คุณค่า และชื่อเสียงในระดับสากล นอกจากนี้ยังเป็นการเฉลิมฉลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ ๒๐ ของพิพิธภัณฑ์ผ้า ทั้งยังเป็นการร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยอีกด้วย

26076112

    ขอเชิญชมนิทรรศการ “ภูษา ราชินี” ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ศกนี้ ในวันและเวลาราชการ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗

 

ภาพโดย นเรศ เอี่ยมอินทร์
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร