กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เกร็ดอารยธรรม…๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ

26076110

ร่วมอนุรักษ์คุณค่าภาษาไทย…๒๙ กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ
ผลิตโดย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร