กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ปรับตัวเองอย่างไรเมื่อเป็นคนปากร้าย?…ดีเจพี่อ้อยพี่ฉอด

03086102

“การที่เรารักใครต้องแสดงความเป็นตัวตน แต่ต้องอยู่ภายใต้มารยาทที่ดีทางสังคม”…”ถามตัวเองก่อนว่าน้องเป็นอย่างนั้นจริง ๆ หรือพยายามสร้างคาแรคเตอร์เพื่อให้ดูมีตัวตน”
“รู้จักวาทะศิลป์ในการพูดหรือเปล่า?”…”บางคนน่ารักโดยไม่หยาบคาย บางคนจะหยาบคายนิดหน่อยก็ดูน่ารัก แต่ขอให้เป็นตัวเรา”
“จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรก็ตาม ขอให้เปลี่ยนแล้วรู้สึกดีขึ้น ไม่ต้องพยายามเปลี่ยนเพียงเพราะว่าเพื่อใครคนใดคนหนึ่ง”
..การเสวนา “รัก เศร้า เหงา เข้าใจ” กับดีเจพี่อ้อยพี่ฉอด ในงานศิลปะสร้างพลังบวก โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร GMM 25 และ GREENWAVE 106.5 MHz