กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ๒๘ ปีแห่งความผูกพันภักดิ์ภาคภูมิ

ร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๘ ปีแห่งความผูกพันภักดิ์ภาคภูมิ

03086107
03086108

     เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบปีที่ ๒๘ เพื่อถวายราชสักการะแด่ดวงพระวิญญาณองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัย โดยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมดำเนินงานในฐานะกรรมการฝ่ายพิธีสงฆ์ และดร.เอกชัย โกมลกิติ์ หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการช่วงพิธีการ

     นามมหาวิทยาลัยนเรศวร
งามเลิศล้วนชวนรำลึกถึงความหลัง
จากวศ.มศว.สานพลัง
เกียรติคุณยังล้ำเลิศบรรเจิดนาม
     วันที่ ๙ ตุลา ปี ๓๒
วันพรักพ้องคล้องใจให้เกรงขาม
องค์ภูมิพลพระราชทานนาม
แสนงดงามนามกษัตริย์ผู้เกรียงไกร
    ประสูติกาลจำเริญวัย ณ เมืองนี้
สองแควที่พระราชวังจันทน์จดจำไว้
เป็นมหาอุปราชกอบกู้ไท
คุณูปการยิ่งใหญ่ให้ธานี
     ๒๙ กรกฎา ปี ๓๓
กำเนิดนามก่อตั้งสถาบันนี้
วันครองราชย์ครบรอบ ๔๐๐ ปี
เป็นศักดิ์ศรีเกริกก้องพสุธา
     ลำดับเจ็ดมหาวิทยาลัยนเรศวร
แสนชื่นชวนภูมิใจเป็นหนักหนา
รำลึกในพระมหากรุณา
น้อมวิญญาเทิดไว้เหนือชีวี

๒๘ ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
พรปวีณ์ ทองด้วง นักประชาสัมพันธ์…ประพันธ์