กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงาน “สิริพัสตรา ๘๖ พรรษา มหาราชินี”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
จัดงาน “สิริพัสตรา ๘๖ พรรษา มหาราชินี”

15086113

15086115

      มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน “สิริพัสตรา ๘๖ พรรษา มหาราชีนี” วันจันทร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ ริเวอร์วิว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา
     ร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ชิมอาหารไทยและการสาธิตการประกอบอาหารไทย สำรับอาหารเมืองสองแคว อาหารสไตล์ค็อกเทล ชมดนตรีไทย ดนตรีออร์เคสตร้า การรำเบิกโรง การแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย เลือกซื้อผ้าทอไทย นิทรรศการผ้าไทย พิเศษสุดแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสมัยอยุธยา สมัยรัตนโกสินทร์ และแบบร่วมสมัย พร้อมลุ้นรับของรางวัลในงาน
     ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานกรุณาสำรองที่นั่งได้ที่ ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๗ หรือทางอินบ็อคเฟสบุ๊คกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ม.นเรศวร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ …แต่งกายด้วยผ้าไทย ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทย