กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จังหวัดพิษณุโลก นำโดยม.นเรศวรและม.ราชภัฏพิบูลสงคราม สร้างสานอลังการความเป็นไทยร่วมสมัย…อาหาร นิทรรศการ การแสดง ดนตรี แฟชั่นโชว์ ในงาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี”

จังหวัดพิษณุโลก นำโดยม.นเรศวรและม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สร้างสานอลังการความเป็นไทยร่วมสมัย…อาหาร นิทรรศการ การแสดง ดนตรี แฟชั่นโชว์
ในงาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี”

22086104

 

     เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดงาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี” ขึ้น เพื่อน้อมถวายความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยนเรศวร และประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตลอดจนคณะผู้บริหาร เครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน

     ภายในงานประกอบด้วยการแสดงชุดรำถวายพระพรและบำบัด เพลิดเพลินกับดนตรีไทย ดนตรีออร์เคสตร้า โดยคณาจารย์และนิสิต นักศึกษาจาก 2 สถาบัน ชิมอาหารไทยโบราณ อาหารสไตล์ค็อกเทล ชมนิทรรศการสำรับอาหารเมืองสองแคว นิทรรศการผ้าไทย พร้อมเลือกซื้อผ้าทอนานาชนิด พิเศษสุดการแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าไทยตั้งแต่สมัยอยุธยา มาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ปิดท้ายด้วยแบบร่วมสมัย ฝีมือของผู้ประกอบการและกลุ่ม otop ในเขตภาคเหนือตอนล่าง จากโครงการพัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ : เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ประกอบด้วยชุดสตรีในรูปแบบเรียบ เก๋ไก๋ โฉบเฉี่ยว ล้ำสมัย สวมใส่ได้ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ และชุดบุรุษฝีมือ อาจารย์พงษ์พันธุ์ หวังปัญญา เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอมและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยากรในโครงการ ที่นำความเป็นไทยผสมผสานความเป็นสากลได้อย่างลงตัว

     งาน “สิริพัสตรา 86 พรรษา มหาราชินี” ในครั้งนี้ นับเป็นความร่วมแรงร่วมใจ หลอมรวมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย เป็นต้นแบบของการปลูกฝัง พัฒนา สร้างสรรค์ และส่งผ่านค่านิยมความเป็นไทยสู่เยาวชนและสังคมไทยต่อไป