กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เล่าเกร็ดอารยธรรม…สัญลักษณ์ของการทอดกฐิน

08116103

ในช่วงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ไปจนถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นช่วงเวลาของการทอดกฐิน
และถ้าหากวัดไหนมีการทอดกฐินแล้ว ก็จะทำสัญลักษณ์ โดยปักธงไว้ที่หน้าวัด ให้ผู้ที่ผ่านไปมาได้ร่วมอนุโมทนาบุญด้วย

ธงที่ว่านี้เป็นธงรูปสัตว์ 4 ชนิดด้วยกัน นั่นคือ ธงจระเข้ ธงนางมัจฉา ธงตะขาบ และธงเต่า
ซึ่งไม่ได้เพียงแค่ปักไว้บอกว่าวัดไหนทอดกฐินไปแล้วเท่านั้น แต่ยังเคลือบแฝงเอาไว้ด้วยปริศนาธรรมแต่โบร่ำโบราณนานมาแล้ว

…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร…