กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญร่วมกิจกรรม “99 ภาพพ่อหลวงในดวงใจ”

09116101

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญจัดส่งภาพเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร พระราชอิริยาบถ
และพระราชกรณียกิจของในหลวง รัชกาลที่ ๙ พร้อมใส่กรอบ ขนาดไม่เกิน 60 x 80 เซนติเมตร จำนวน 1 คน ต่อ 1 ภาพ
เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ในช่วงเดือนธันวาคม 2561