กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

จากสวะสู่ซาวา เปลี่ยนสิ่งไร้ค่าให้มีมูลค่า ณ กลุ่มหัตถกรรมเทพนม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย

09116102

ความมุ่งมั่นตั้งใจของกลุ่มหัตถกรรมเทพนม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย ที่ก่อร่างและเติบโตมาอย่างมั่นคง
นำหวายและผักตบชวามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ตะกร้า กระเป๋า ชั้นวางของ อุปกรณ์นวดนิ้ว
พร้อมสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ตามโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
…กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร…