กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ตระการตาศิลปะการแสดงกลิ่นอายความเป็นไทย ในพิธีเปิด งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒

ตระการตาศิลปะการแสดงกลิ่นอายความเป็นไทย ในพิธีเปิด
งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒

IMG_051602

 

     เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ ณ เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรเข้าร่วมพิธีเปิดงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน

     งานนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นผู้รับผิดชอบจัดชุดการแสดงภายหลังจากพิธีเปิด โดยได้รับความร่วมมือและความอนุเคราะห์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ตลอดจนคณะมนุษยศาสตร์ และกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ในการประสานงานเตรียมการแสดงในรูปแบบกลิ่นอายความเป็นไทยทั้งในแบบดั้งเดิมและร่วมสมัยที่มีการสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ให้ความเพลิดเพลิน สนุกสนาน ตระการตา สร้างความอิ่มใจ ภาคภูมิใจและซาบซึ้งในศิลปะ ภูมิปัญญาไทย ชุดการแสดงประกอบด้วย ระบำอยุธยา โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี เซิ้งตังหวาย โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา ฟ้อนหางนกยูง โรงเรียนจ่านกร้อง พร้อมด้วย ไม้มวยลีลามังคละ เคียนคิง วิถีชีวิตม้ง และจำอวดมน. จากมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีนางพรปวีณ์ ทองด้วง นักประชาสัมพันธ์ และนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินรายการ