กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑ ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑
ดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ

IMG_20671 


      เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ นางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร  เข้าร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ ๖๑ โดยมีพลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุม

     ในที่ประชุมเป็นการแจ้งกำหนดการและการเตรียม การต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๖๑  พร้อมด้วยคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ รวม ๔๑๐ คน จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเดินทางมาดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ โดยเป็นการหารือเรื่องการสนับสนุนยานพาหนะ การสนับสนุนซุ้มอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์และเรื่องอื่น ๆ ตามกำหนดการดูกิจการภายในจังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒