หอประวัติสมเด็จพระนเรศวร
หอประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

ภาพบันทึกเหตุการณ์

Card image cap

เชิญพระบรมศพมาสู่พระนครศรีอยุธยา

10 กรกฎาคม 2562

Card image cap

เสด็จสวรรคต

10 กรกฎาคม 2562

Card image cap

สงครามตองอู

10 กรกฎาคม 2562

Card image cap

สงครามยุทธหัตถี

10 กรกฎาคม 2562