หอประวัติ ม.นเรศวร
หอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร

จดหมายเหตุ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

15 กรกฎาคม 2562

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (รักษาการ) 2560 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 ประวัติส่วนตัว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี เกิดเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2484 ประวัติการศึกษา

อ่านต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

6 กันยายน 2562

ชุดฉลองพระองค์ จำนวน 6 องค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชุดฉลองพระองค์ จำนวน 6 องค์ พร้อมผลิตภัณฑ์จากร้านจิตรลดา และผ้าทอมือจากแหล่งต่างๆ ภายในประเทศให้แก่พิพิธภ

อ่านต่อ

หอพระเทพรัตน์

6 กันยายน 2562

หอพระเทพรัตน์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดหอพระเทพร

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารสิรินธร

6 กันยายน 2562

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารสิรินธร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน ร

อ่านต่อ