หอประวัติ ม.นเรศวร
หอประวัติมหาวิทยาลัยนเรศวร

จดหมายเหตุ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี

25 มิถุนายน 2565

Special Professor Dr. Kanchana Ngorangsee Special Professor Dr. Kanchana Ngorangsee Rector of Naresuan University (Acting) 2017 Rector of Naresuan University 2018 personal record Special Professor Dr. Kanchana Ngorangsee was born on September 19, 1941. educational record - Ph.D. (Linguistics)University of Copenhagen, Denmark 2512 M.A. (Linguistics) University of Hawaii 2506 อ.บ. (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ประวัติการทำงาน 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร 2560

อ่านต่อ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

25 มกราคม 2565

ชุดฉลองพระองค์ จำนวน 6 องค์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ชุดฉลองพระองค์ จำนวน 6 องค์ พร้อมผลิตภัณฑ์จากร้านจิตรลดา และผ้าทอมือจากแหล่งต่างๆ ภายในประเทศให้แก่พิพิธภ

อ่านต่อ

หอพระเทพรัตน์

18 กรกฎาคม 2565

หอพระเทพรัตน์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารีทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดหอพระเทพร

อ่านต่อ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารสิรินธร

18 กรกฎาคม 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอาคารสิรินธร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน ร

อ่านต่อ