กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาะวิน อยู่ในฐานวารสาร TCI กลุ่มที่ 1

คลิกเพื่อเข้าสู่ Jouranl NUKS

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยนเรศวร

Project proposal form

-

Publications

เอกสารเผยแพร่ทำนุบำรุงฯ

Format document

แบบฟอร์มทำนุบำรุงฯ

Meeting document

เอกสารการประชุมทำนุบำรุงฯ

วารสารอารยธรรมศึกษา โขง-สาะวิน

Read More

ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านทำนุฯ

Read More

วิดีทัศน์

Read More

ข่าวประชาสัมพันธ์