กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 / DIVISION OF ART AND CULTURE CONSERVATION NARESUAN UNIVERSITY

งานอำนวยการ 055-961143 , 055-961148 / งานศิลปวัฒนธรรม 055-961205 , 055-961207 / งานพัฒนานวัตศิลป์ 05596-1204 , 05596-1206 / NU Souvenir and Textiles 055-961217 nuac@nu.ac.th

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญร่วมงาน “NU Art & Craft Fun Fair 2022”

NU-ACFF-Poster01
180865

      มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย กองกิจการนิสิต ร่วมกับ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมงาน “ NU  Art & Craft Fun Fair 2022 ”  ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
      ภายในงานประกอบไปด้วยการออกบูธจำหน่ายอาหาร สินค้าและ ผลิตภัณฑ์ Art and Craft กว่า 100 ร้าน

Food
– Food truck
– Food kiosk
– Outdoor cafe

Art & Craft
– Art & Craft workshop ฟรี 20 กิจกรรม
– Art Market
– Art Innovation by นิสิตและอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
– Art exhibition > นิทรรศการผ้าแห่งขุนเขา / Art Therapy / Doll House / Art Collections
– Art talk

Fun & Fair
– การประกวด Pride & Diversity Parade
– Fashion show (Recycle)
– Performing Art / Music x talent show

พร้อมชม Art Innovation by นิสิตและอาจารย์จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ
– งานกราฟฟิคปฏิสัมพันธ์ (Interactive Graphic)
– ท่องโลกเสมือนจริง 360 (Virtual Reality 360)
– ภาพประกอบไทยใน NFT
– แฟชั่นดีไซน์
– กิจกรรมมาพิมพ์การ์ดสวย ๆ กัน
– กิจกรรมมาวาดรูปกัน

Art Exhibition
–  Art Therapy Exhibition โดย คณาจารย์จากคณะ BEC
– Doll House Exhibition โดย รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
– Art Collections โดย หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวร (ประติมากรรม + การจัดวาง)
– นิทรรศการผ้าแห่งขุนเขา 
– Mystery Art Exhibition

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-5596-1148 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
0-5596-1221 กองกิจการนิสิต