กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๑๕ เมษายนนี้ ฟัง “ไททรงดำสืบสานประเพณีสงกรานต์”

๑๕ เมษายนนี้ ฟัง “ไททรงดำสืบสานประเพณีสงกรานต์”
ในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน

120425595

        เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน ให้สัมภาษณ์นางสาวนันทิดา บุญชู นักจัดรายการวิทยุ สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวร ในประเด็นวิถี วัฒนธรรม คติความเชื่อของชาวไททรงดำ ในเทศกาลสงกรานต์ เช่น เหตุผลที่แท้จริงของการขนทรายเข้าวัด, การผสมผสานหลอมรวมวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ เป็นต้น

      ติดตามฟัง “ไททรงดำสืบสานประเพณีสงกรานต์” ในช่วงจารึกรอยไทย วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๔๐ น. ในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบัน ทาง www.thaiuradio.com