กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๙

ร่วมอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย
ในงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๙

204592 204593

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนายเอกชัย โกมลกิตติ์ หัวหน้างานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ – ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดราชบูรณะ สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติฯ และถนนสายต่าง ๆ ในเมืองพิษณุโลก ประกอบด้วยการเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ฯ พิธีเปิดถนนกล้วยตากเล่นน้ำสงกรานต์วิถีไทยสองแคว พิธีสรงน้ำพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ การสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุและพระธาตุเจดีย์ พิธีถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ผ้าห่มพระปรางค์และสรงน้ำพระพุทธชินราช พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารและอาหารแห้ง พิธีปล่อยนกปล่อยปลา และกิจกรรมการประกวดต่าง ๆ

     งานนี้สถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน จัดกิจกรรมลานอาหารไทย “ตลาดย้อนยุคเมืองพิษณุโลก” ประกอบด้วยการจำหน่ายอาหารไทยโบราณและไทยประยุกต์ การสรงน้ำพระประจำวัน และการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดนางสงกรานต์ ประกวดกลองยาวชิงแชมป์จังหวัดพิษณุโลก และประกวดก่อเจดีย์ทราย

     งานประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลล์ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดยจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดและรักษาประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น อีกทั้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศ