กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ต้อนรับค่ายผู้นำเยาวชนสองภาษาร่วมกิจกรรม “English is fun”

ต้อนรับค่ายผู้นำเยาวชนสองภาษาร่วมกิจกรรม “English is fun”
เรียนรู้ศิลปะ ภูมิปัญญาไทย ในกิจกรรมต่าง ๆ

2104593 2104592

     เมื่อวันที่ ๗ และ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการสถานอารยธรรมศึกษา โขง-สาละวิน มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคคลากร ให้การต้อนรับเยาวชนในโครงการ “ค่ายผู้นำเยาวชนสองภาษา” จำนวน ๔๐ คน ของศูนย์ภาษาอังกฤษคิงส์ตัน นำโดย Teacher Aod and Teacher Pooh เข้าร่วมกิจกรรม “English is fun” ณ เส้นทางการเรียนรู้มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยเยาวชนสนุกสนานกับการเรียนรู้ภูมิปัญญาไทย ผ่านการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ

      ศิลปะ “มัดลายใส่ผืนผ้า” โดยการนำวัสดุต่าง ๆ มามัด หนีบ ผูก ตรึงกับผืนผ้าเช็ดหน้า จำนวน ๕ ลวดลาย คือ ลายจุด ลายดาว ลายกราฟฟิก ลายรัศมี ลายอิสระ แล้วย้อมออกมาเป็นสีสันสวยงาม รูปร่างตามลวดลายที่มัดไว้

     – ศิลปะการตัดกระดาษ “เต่ารั้ง” เป็นงานฝีมือของภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่เกิดจากการนํากระดาษว่าวที่มีสีสันสดใสสวยงาม มาตัดสลับไปมาแล้วคลี่ออกให้เป็นพวง โดยพวงเต่ารั้งนี้จะนำไปใช้เป็นพวงอุบะห้อยคู่กับ ธงราวตามงานมงคล งานประเพณีงานรื่นเริงตามเทศกาลต่าง ๆ ซึ่งมีให้เห็นน้อยมากในปัจจุบัน เหตุที่เรียกเต่ารั้ง เนื่องมาจากการประดิษฐ์คล้ายกับทะลายเต่ารั้งที่เป็นปาล์มชนิดแตกกอใบเรียงเวียนสลับ ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยเป็นรูปสามเหลี่ยม จึงเป็นที่มาของการตั้งงานกระดาษชนิดนี้ว่า พวงเต่ารั้ง

     – ศิลปะการใช้สี เริ่มจากการเรียนรู้การผสมสี จากนั้นใช้คอตตอนบัดและหลอดกาแฟในการเป่า ระบาย แต่งแต้ม สร้างสรรค์เป็นสีสัน ลวดลาย เรื่องราวต่าง ๆ ตามจินตนาการ

กิจกรรม “English is fun” ในครั้งนี้นับเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนได้เรียนรู้ ซึมซับศิลปะ วัฒนธรรม
ภูมิปัญญา อันเป็นจุดเริ่มต้นสู่การอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย