กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๔ พ.ย. นี้ ชมภูมิปัญญาความงดงามของหอศิลป์ฯและพิพิธภัณฑ์ผ้า ในรายการ “พักบ้างไรบ้าง” ทาง FIVE CHANNEL HD

 ๔ พ.ย. นี้ ชมภูมิปัญญาความงดงามของหอศิลป์ฯและพิพิธภัณฑ์ผ้า
ในรายการ “พักบ้างไรบ้าง” ทาง FIVE CHANNEL HD

0111604

     เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากรให้การต้อนรับทีมงานรายการ พักบ้างไรบ้าง จากบริษัท วิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม จำกัด (MVTV) บันทึกเทปรายการ ณ หอศิลป์ฯ และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีคุณจิ๊ก เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ เป็นผู้ดำเนินรายการและพิธีกรภาคสนาม ๒ คนทำหน้าที่นำชมผลงานศิลปะ “เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล” และนิทรรศการ “ศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ ๓๔” จากนั้นเป็นการศึกษา เยี่ยมชมภูมิปัญญาวิถีชีวิตการทอผ้าของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีมานับแต่อดีต ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ผ้าไทครั่ง, พิพิธภัณฑ์ผ้าไทดำ พร้อมวิวัฒนาการก่อเกิดเป็นนิทรรศการผ้าทอร่วมสมัย…..ไฮไลท์ ตระการตากับชุดฉลองพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย ผ้าไหม จากร้านจิตรลดา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องพิพิธภัณฑ์ผ้าจิตรลดา

0111605

    ขอเชิญทุกท่านร่วมภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย ของหอศิลป์ฯ และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ในรายการ พักบ้างไรบ้าง วันเสาร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ทางช่อง FIVE CHANNEL HD สถานี MVTV ทางกล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง ๕๑, กล่อง GMMZ ช่อง ๒๐๓, Infosat ช่อง ๑๙๔, Idea Sat ช่อง ๑๙๔, THAISAT ช่อง ๑๙๔ และกล่อง LEOTECH ช่อง ๑๙๔, True ช่อง ๘๗๐ และ Sun Box ช่อง ๕๑ หรือชมออนไลน์ได้ที่ www.mvtv.co.th และรายการสดทาง MVTV Application บนโทรศัพท์มือถือ iPhone, iPad รวมถึงโทรศัพท์มือถือระบบ Android นอกจากนี้ยังสามารถชมย้อนหลังได้ที่ www.facebook.com/พักบ้างไรบ้าง