กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ผ้าทอนาโนเทคโนโลยีและชาสีชมพู ในงาน “หนาวลมห่มฟ้า ริมผาสีชมพู @ภูลมโล”

ผ้าทอนาโนเทคโนโลยีและชาสีชมพู
ในงาน “หนาวลมห่มฟ้า ริมผาสีชมพู @ภูลมโล”

16161

161611

      เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๑ บุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงาน”หนาวลมห่มฟ้า ริมผาสีชมพู @ภูลมโล ตอน หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมารักษ์กัน” ณ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า โดยจัดบูธนำเสนอชาสีชมพูและผ้าทอนาโนเทคโนโลยี นวัตกรรมแห่งศิลปะ ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม ผลงานจากการดำเนินงานวิจัย นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่พัฒนา สร้างสรรค์ ก่อเกิดเป็นรูปธรรม สร้างคุณค่า มูลค่า อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน ตลอดจนเป็นสินค้ารองรับด้านการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับความสนใจจากนายบำรุง รื่นบันเทิง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกประธานในงาน ตลอดจนผู้เข้าร่วมงานลิ้มรสของชาสีชมพูอันหอมหวาน พร้อมชมผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาโนเทคโนโลยีเป็นจำนวนมาก

     งาน “หนาวลมห่มฟ้า ริมผาสีชมพู @ภูลมโล ตอน หากไม่ดูเป็นการรบกวน ก็จะชวนเธอมารักษ์กัน” ครั้งนี้ จัดโดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก และหน่วยงาน สถาบันการศึกษาต่าง ๆ วัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เปิดฤดูกาลชมทุ่งพญาเสือโคร่ง และต้นเมเปิ้ลแดง บนอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วยกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การแสดงชาวเขา การจำหน่ายสินค้าพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์ตลาดนัดเด็กดอย อาหารผลิตภัณฑ์ชาวเขา บูธด้านสิ่งแวดล้อม อาหารและดนตรี ท่ามกลางบรรยากาศไอหมอกบนยอดภู