กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโชว์ “นวัตกรรมผ้าทอนาโนเทคโนโลยี” บนเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโชว์ “นวัตกรรมผ้าทอนาโนเทคโนโลยี”
บนเวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑

080261

     เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ปัญญาวุธตระกูล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยบุคลากร นางสาววรรณชลี กุลศรีไชย และนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ เป็นวิทยากรเสวนา “การพัฒนาสินค้าพื้นเมืองในเขตภาคเหนือตอนล่าง ๑ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง” ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยเป็นการนำเสนอนวัตกรรมผ้าทอนาโนเทคโนโลยี จากผลงานการทดลอง ศึกษา วิจัย ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากระบบอุตสาหกรรมที่ใช้งบประมาณเรือนแสน ให้สามารถผลิตได้ในระดับครัวเรือนใช้งบประมาณหลักร้อย โดยคงคุณสมบัติและประสิทธิภาพ ป้องกันน้ำ มด แมลง กลิ่นอับชั้น ทนต่อการซักล้างหลายสิบครั้ง ทั้งยังมีกลิ่นหอมของดอกไม้หลากชนิด ทั้งนี้ทางกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้ลงพื้นที่อบรมให้แก่สมาชิกกลุ่มทอผ้าในจังหวัดพิษณุโลกสามารถผลิตผ้านาโนเองได้ ทั้งยังมีการแปรรูปเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ข้าวของเครื่องใช้ได้สารพัดชนิด เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ โซฟา ปลอกหมอน ผ้าคลุมเตียง โคมไฟ ฉากกั้นห้อง ถุงมือจับของร้อน ที่รองจาน ผ้ากันเปื้อน เป็นต้น นับเป็นอีกหนึ่งมิติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ใช้ประโยชน์ได้จริง สร้างรายได้ให้ผู้ผลิตผ้า และตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

     งานวันนักประดิษฐ์กำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ของการจดทะเบียนและทูลเกล้าฯ ถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์ “เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย” หรือ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นสิทธิบัตรในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของไทยและเป็นครั้งแรกของโลก

     สำหรับวันนักประดิษฐ์ปีนี้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นับเป็นครั้งที่ ๒๐ ของการจัดงาน โดย วช.ร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย กำหนด ในรูปแบบกิจกรรมตลาดนัดเปิดโลกผลงานวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ ๑ เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ