กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

“ศิลปะสร้างพลังบวก” เติมเต็มวิธีคิดการใช้ชีวิตโดยพี่อ้อยพี่ฉอด พร้อมลงมือประดิษฐ์สรรค์สานงานฝีมือ

“ศิลปะสร้างพลังบวก”
เติมเต็มวิธีคิดการใช้ชีวิตโดยพี่อ้อยพี่ฉอด พร้อมลงมือประดิษฐ์สรรค์สานงานฝีมือ

04046105

      เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ศิลปะสร้างพลังบวก” จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร มีนิสิต อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงบุคคลทั่วไปเข้าร่วมฟังการเสวนา “รัก เศร้า เหงา เข้าใจ” โดยคุณสายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา (พี่ฉอด) และคุณนภาพร ไตรวิทย์วารีกุล (พี่อ้อย) ๒ พิธีกรและดีเจชื่อดังจากรายการ Club Friday show ช่อง GMM25 และ GREENWAVE 106.5 MHz ที่เปิดโอกาสให้ซักถาม แลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับความรัก การเรียน การทำงาน ชีวิตครอบครัว ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง เรียบง่าย แต่เปี่ยมด้วยคุณค่า ให้มุมมอง วิธีคิด วิธีการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ อย่างมีสติ เข้าใจ รอบคอบ และลุ่มลึก

04046106
     จากนั้นเป็น กิจกรรม “เติมพลังใจใส่งานศิลป์” ประกอบด้วยมัดลายใส่ผืนผ้าและตัดตุงเต่ารั้ง โดยบุคลากรกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเป็นวิทยากรฝึกสอนการมัด รัด หนีบ ตรึงผ้าเช็ดหน้าสีขาวด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น หนังยาง ไม้ไอศกรีม ตัวหนีบผ้า แล้วนำไปต้มย้อมสี กลายเป็นผ้าสีสัน ลวดลายต่าง ๆ ตลอดจนการตัดกระดาษหลากสีเป็นตุงเต่ารั้ง ที่นำไปใช้ประดับตกแต่งในงานมงคลต่าง ๆ ซึ่งการได้ลงมือประดิดประดอย ช่วยให้เกิดความเพลิดเพลิน ผ่อนคลาย ได้สมาธิ ปลดปล่อยอารมณ์ ความเครียด ให้อยู่ในภวังค์แห่งความสุขในอีกรูปแบบหนึ่ง

04046107
     การเสวนา “รัก เศร้า เหงา เข้าใจ” และ กิจกรรม “เติมพลังใจใส่งานศิลป์” จึงเป็นการสร้างพลังบวกด้วยศิลปะทั้งในรูปแบบของการเล่า ถาม ฟัง คิด และการประดิษฐ์สร้างสรรค์ อันจะช่วยเติมเต็มพลังและกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป