กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

นิทรรศการผลงานศิลปกรรมสะสม NU:Art collections

06066117

นิทรรศการศิลปกรรมผลงานสะสม NU: Art Collections โดยศิลปินรุ่นใหม่ และศิลปินระดับแนวหน้าของประเทศ วันนี้ถึง 31 ตุลาคมศกนี้
ณ หอศิลป์ฯ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 055 961148
เส้นส่าย ลายสวย ด้วยเรื่องราว เล่าประสบการณ์