กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่าน ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

ร่วมสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมแห่งสายน้ำน่าน
ในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี ๒๕๖๑

170961

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”2″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

     

     เมื่อวันที่ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ ณ  ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีนายภัคพงษ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีเปิด

     งานนี้ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำโดยดร.เอกชัย โกมลกิตติ์ ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ นำโดย ดร.สนาม เอกวิลัย และคณะมนุษยศาสตร์ นำโดย ดร.โสภณ ลาวรรณ์ ในนามของมหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมดำเนินงานในฝ่ายพิธีการ พร้อมด้วยการประสานงานเครือข่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงเห่เรือในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพลงพื้นบ้านโดยพ่อเพลงแม่เพลงจากตำบลหัวรอในพิธีทอดผ้าป่าหัวเรือและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช ตลอดจนคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรือยาว และทีมกำกับดูแลจุดเส้นชัย

     ร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก  ประจำปี ๒๕๖๑ จัดโดยจังหวัดพิษณุโลก  เทศบาลนครพิษณุโลก วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก สภาวัฒนธรรมเทศบาลนครพิษณุโลก ชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลก

     วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรักษาประเพณีอันดีงามของไทยเราไว้ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลกและการท่องเที่ยวภายในประเทศให้แพร่หลายยิ่งขึ้น สำหรับกิจกรรมภายในงานจัดให้มีขบวนแห่ถ้วยพระราชทานไปตามถนนสายต่าง ๆ และขบวนแห่ถ้วยพระราชทานทางน้ำ พิธีทอดผ้าป่าเรือยาวและถวายผ้าห่มหลวงพ่อพระพุทธชินราช การประกวดกองเชียร์พื้นบ้าน และการแข่งขันเรือยาวประเภทต่าง ๆ