กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

แพทเทิร์น 2018…จากการอบรมยกระดับผ้าทอไทยสู่แฟชั่นโชว์สิริพัสตรา

17096102

     โครงการ “พัฒนาและสร้างผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมสร้างสรรค์ : เทคนิคการสร้างแพทเทิร์นเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ” ขึ้น เมื่อวันที่ ๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีผู้ประกอบการธุรกิจ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มโอทอป นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป จากจังหวัดน่าน แพร่ อุตรดิถต์ เพชรบูรณ์ อุทัยธานี สุโขทัย และพิษณุโลก จำนวน ๔๖ คนเข้ารับการอบรม ได้ออกมาเป็นชุดสตรีหลากหลายรูปแบบทั้งเรียบ เก๋ โฉบเฉี่ยว ร่วมสมัย สวมใส่ได้ตั้งแต่วัยรุ่น วัยทำงาน ไปจนถึงผู้สูงอายุ สู่การจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ในงานสิริพัสตรา ๘๖ พรรษามหาราชินี วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และเป็นแบบอย่างในการพัฒนา สร้างสรรค์ ยกระดับผ้าทอไทยสู่ตลาดสากล