กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

ขอเชิญร่วมส่งภาพ “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” จัดแสดงในนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

ขอเชิญร่วมส่งภาพ “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ”
จัดแสดงในนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙

kingnine

click ดาวน์โหลดเอกสารการส่งรูปภาพได้ที่นี่ click

      เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม “๙๙ ภาพพ่อหลวงในดวงใจ” โดยจัดส่งภาพเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร พระราชอิริยาบถ และพระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมใส่กรอบไม่จำกัดรูปแบบ ขนาดไม่เกิน ๖๐ x ๘๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ คน ต่อ ๑ ภาพ โดย ระบุชื่อภาพ ขนาด และข้อความรำลึกถึงพระองค์  เพื่อร่วมจัดแสดงในนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพ่อหลวง รัชกาลที่ ๙ “ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์” ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑  และรับผลงานที่นำจัดแสดงคืน ภายหลังเสร็จสิ้นการแสดงนิทรรศการ ตั้งแต่วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

      ขอเชิญทุกท่านจัดส่งภาพพ่อหลวงในดวงใจ ภายในวันที่ ๒๖ พฤศจิกายนนี้ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๓ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๑๔๘ และ www.nuac.nu.ac.th