กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมร่วมกับททท.พิษณุโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับผ้างามเล่าเรื่องเมืองพิษณุโลก จากพิพิธภัณฑ์ผ้า ม.นเรศวร สู่เนินมะปราง และบางระกำ

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประชุมร่วมกับททท.พิษณุโลก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับ
ผ้างามเล่าเรื่องเมืองพิษณุโลก จากพิพิธภัณฑ์ผ้า ม.นเรศวร สู่เนินมะปราง และบางระกำ


02

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”13″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

          เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมนเรศวร ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับ “แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับผ้างามเล่าเรื่องเมืองพิษณุโลกและกิจกรรมกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร” โดยมีนายสนธยา อั๋นประเสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลกและทีมงาน พร้อมด้วยนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร นางสาวววรรณชลี กุลศรีไชย หัวหน้างานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนางสาวนันทิดา บุญชู หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมประชุม

        โครงการนี้เป็นหนึ่งในแผนการดำเนินงานด้านการตลาดการท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๖๒ ภายในประเทศ “Amazing ไทยเท่” ในมุมมองเที่ยวไทย สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพิษณุโลก เป็นการนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นที่เมืองรอง รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์วิถีไทย “เท่” ในมิติร่วมสมัยให้เกิดการรับรู้และสร้างมุมมองใหม่ต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทั้งนี้สำหรับภูมิภาคภาคเหนือกำหนดทิศทางการดำเนินงานภายใต้แนวคิด เรื่องเล่าชาวเหนือและผ้างามเล่าเรื่องเมืองเหนือ เพื่อกระตุ้นการเดินทางของนักท่องเที่ยว

         ผลจากการประชุมร่วมกันครั้งนี้ มีมติให้จัดทำเส้นทางท่องเที่ยวเกี่ยวกับผ้างามเล่าเรื่องเมืองพิษณุโลก จำนวน ๒ เส้นทางคือ จากพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร สู่อำเภอเนินมะปราง และพิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวรสู่อำเภอบางระกำ ทั้งนี้จะมีการลงพื้นที่สำรวจ เก็บเกี่ยวศิลปะ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมตลอดเส้นทาง เพื่อจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว “ผ้างามเล่าเรื่องเมืองพิษณุโลก”