กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

การอบรม“ผ้าปักจักสาน” ประยุกต์ สร้างสรรค์ สร้างคุณค่า มูลค่า พัฒนาสู่สินค้าต้นแบบ

การอบรม“ผ้าปักจักสาน” ประยุกต์ สร้างสรรค์
สร้างคุณค่า มูลค่า พัฒนาสู่สินค้าต้นแบบ

98

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”14″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ อาคารวิสุทธิกษัตริย์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานเปิดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการงานหัตถกรรมเทคนิคการปักช่างสิบหมู่” ประกอบด้วยงานปักผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน วิทยากรโดยคุณประภัสสร รามณรงค์ เจ้าของร้าน Needle arts corner และงานปักผ้า วิทยากรโดยคุณภธิรา จิตตะสนธิ เจ้าของร้าน Arromdee Hobby cafe’ ฝึกอบรมให้แก่ผู้ประกอบการ กลุ่มโอทอป นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร และบุคคลทั่วไป จำนวน ๓๐ คน นำวัสดุต่าง ๆ เช่น ริบบิ้น ไหม ด้าย มาปักลงบนผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน และปักกับผลิตภัณฑ์จากผ้า อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋าผ้า หมวก เป็นลวดลายที่ต้องการ เช่น ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้ สัตว์ รูปหัวใจ ซึ่งนับเป็นการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ ทั้งยังสามารถนำไปฝึกฝน พัฒนา ต่อยอด และเตรียมพัฒนาสู่สินค้าต้นแบบภาคเหนือตอนล่างต่อไป