กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดงาน “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว”

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดงาน
“พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว”

12

[ngg_images source=”galleries” container_ids=”95″ override_thumbnail_settings=”0″ thumbnail_width=”240″ thumbnail_height=”160″ thumbnail_crop=”1″ images_per_page=”30″ number_of_columns=”0″ ajax_pagination=”0″ show_all_in_lightbox=”0″ use_imagebrowser_effect=”0″ show_slideshow_link=”1″ slideshow_link_text=”[Show slideshow]” order_by=”sortorder” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″ display_type=”photocrati-nextgen_basic_thumbnails”]

      รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยนางนิพัทธ์ เกษาพร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากร เข้าร่วมพิธีเปิดงาน แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม “พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี และโรงหล่อพระบูรณะไทย (จ่าทวี) แหล่งเผยแพร่งานศิลป์ ถิ่นเมืองสองแคว” เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี โดยมีนายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการประวัติและผลงานของจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ เวทีการแสดงพื้นถิ่น ซุ้มสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและงานหัตถกรรม ทั้งนี้กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมจัดซุ้มสาธิตและสอนทำผ้ามัดย้อม ตัดตุงเต่ารั้ง และของเล่นโบราณ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     งานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้ำค่า บ้านจ่าสิบเอกทวี บูรณเขตต์ ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม โดยกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นผู้จัดงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดพิษณุโลก วัตถุประสงค์เพื่อหาแนวทางพัฒนาบ้านศิลปินให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน และมีความพร้อมในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดยหวังว่าบ้านศิลปินที่ได้รับการพัฒนาจะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ก่อเกิดรายได้นำกลับคืนสู่บ้านศิลปินแห่งชาติและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม อันเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนให้สามารถดำรงอยู่ได้ด้วยตนเอง รวมถึงสร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชนใกล้เคียง อำเภอ จังหวัด รวมเป็นรายได้ด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประเทศมากขึ้น งานจัดถึงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวี