กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เล่าเกร็ดอารยธรรม…พุทธศักราชกับดิถี

รู้จักที่มาของพุทธศักราช อันเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าปรินิพพาน และดิถีวันที่นับการโคจรของดวงจันทร์ สู่การนำไปใช้เพื่อสิริมงคลในช่วงเทศกาลปีใหม่
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร