กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

เล่าเกร็ดอารยธรรม…ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๘

รำลึก…ส.ค.ส.พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ ๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ – ๒๕๓๘…ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร