กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

๑๕ มกราคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าหาดเสี้ยว” ชมผ้าจก ๙ ลาย ผ้าดั้งเดิม ผ้าร่วมสมัย และผ้าลวดลายใหม่ พร้อมชิม ชมการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านโบราณของชาวไทพวน

๑๕ มกราคมนี้ ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าหาดเสี้ยว”
ชมผ้าจก ๙ ลาย ผ้าดั้งเดิม ผ้าร่วมสมัย และผ้าลวดลายใหม่
พร้อมชิม ชมการสาธิตการทำขนมพื้นบ้านโบราณของชาวไทพวน

11016204

     กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ผ้าครั้งที่ ๑ “ผ้าหาดเสี้ยว” ขึ้นในวันที่ ๑๕ มกราคม – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร ชมผ้าและเครื่องแต่งกายที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษจำนวนกว่า ๑๐๐ ชิ้น ฝีมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไทพวน บ้านหาดเสี้ยว ตำบลหนองอ้อ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ได้แก่ ผ้าซิ่นตีนจก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ้าจก ๙ ลาย อันเป็นเอกลักษณ์ ผ้าที่ทอด้วยโลหะเงินแท้ผสมเส้นไหม รวมไปถึงผ้าชนิดต่าง ๆ เช่น ผ้าห่ม ผ้าคลุม ผ้าห่อคัมภีร์ ย่าม ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีผ้าทอในแบบร่วมสมัยที่แปรรูปเป็นเสื้อ กระโปรง กางเกง กระเป๋า หมวก ฯลฯ พิเศษสุด ผ้าทอลวดลายใหม่ที่ประยุกต์จากจก ๙ ลาย ออกแบบโดยนายวชิรพงษ์ วงศ์ประสิทธิ์ นักวิชาการช่างศิลป์ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดสิทธิบัตร

     ขอเชิญร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “ผ้าหาดเสี้ยว” ในวันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์ผ้า มหาวิทยาลัยนเรศวร มีนางประนอม ทิวะพันธุ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี ฟังการเสวนาเรื่องผ้าหาดเสี้ยว โดย นางสุนทรี วิชิตนาค ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ ๓ ด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “สุนทรี” และนางสาวรวีวรรณ ขนาดนิด ผู้จัดการร้านสุนทรีผ้าไทย ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “suntree” พร้อมการแสดงแบบผ้าไทยในแบบดั้งเดิม สุนทรี และแบบประยุกต์ suntree ชิมและชมการสาธิตการทำข้าวโค้งและข้าวโถเถ ขนมพื้นบ้านชาวไทพวนที่หากินได้ยากในปัจจุบัน พร้อมลุ้นรับผ้าพันคอสวย ๆ ภายในงาน

     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบ่มเพาะและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. ๐ ๕๕๙๖ ๑๒๐๒ และ ๑๒๐๘