กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารวิสุทธิกษัตริย์ ชั้น 3 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

055-961208 , 055-961204 , 055-961148 mekong_salween@nu.ac.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องแต่งกายบุรุษ “Men’s Patterns”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องแต่งกายบุรุษ “Men’s Patterns”จากแพทเทิร์นมาตรฐานผสานไอเดีย สร้างความหลากหลายได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ขอบคุณวิทยากร อาจารย์พงษ์พันธ์ หวังปัญญา เจ้าของธุรกิจร้อยลายดอทคอม และอาจารย์พิเศษภาควิชาวิทยาการสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่การวาดแพทเทิร์น เทคนิคต่าง ๆ ไปจนถึงการตัดเย็บเป็นเสื้อผู้ชาย ๕ แบบ ๕ สไตล์…เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร